سرفصل جامع حسابداری

  • 18 آذر , 1395
سرفصل جامع حسابداری
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی
طراحي كدينگ و ساختار حسابها
آنالیز پرسه خريد
آنالیز پروسه فروش
آنالیز پروسه خزانه داری
آنالیز پروسه هزینه و درآمد
آنالیز هزینه انبار
آنالیز پروسه حقوق و دستمزد
مالیات بر ارزش افزوده
مدیریت اسناد
اصلاح حسابها و بستن آن
صورتهای مالی
انجام پروژه حسابداری عملی


عناوین سرفصل تعداد ساعت
ترازنامه- سود و زيان- تراز‌آزمايشي 5
تجزيه و تحليل قيمت تمام شده، حجم فعاليت و سودآوري CVP 5
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازي آن 4
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database هاي ديگر 3
آشنايي با مفاهيم و بكارگيري آن در محاسبات 4
مدل‌هاي كاربردي نظير بودجه جامع و ارزشهاي زماني پول 4
تعداد کل ساعت 25
 
سرفصل ترفندهای اکسل در حسابداری
 
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :
مديران اداري و مالي ، حسابرسان ، حسابداران و کارشناسان طرح و برنامه و بودجه

 

اهداف آموزشي:
كاربرد اين نرم افزار در تهيه گزارشات مالي و تهيه فرم‌هاي حسابداري
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طي دوره:‌
از فراگيران انتظار مي‌رود با قابليتهاي نرم افزار اکسل در رابطه با گزارشات مالي و مديريتي آشنا شده و بتوانند صورتهاي مالي در حسابداري و گزارشات مديريتي را طراحي کنند
 

 
عنوان دوره : حسابداري حقوق و دستمزد به كمك رايانه
دپارتمان :  مالي و حسابداري                                                              كد دوره : 35210
 
كد پيشنياز :  35201                                                                      طول دوره : 50 ساعت

 
 
 
 
اهداف دوره :
فراگيران اين دوره با كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي و استفاده از نرم افزارهاي مربوطه، حسابداري هاي پيش گفته را از طريق رايانه،جهت صدور اسناد ،تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات نهايي مالي و عمليات حسابداري حقوق و دستمزد را بدست خواهند آورد.
 
 
 
شرايط شركت كنندگان :
 

  • داوطلبان شركت كننده در دوره چنانچه شاغل در موسسات دولتي يا خصوصي بوده و در كار مرتبط با مالي مشغول به كار باشند فقط با ارائه معرفي نامه از سازمان مربوطه مي توانند در دوره شركت نمايند.
  • دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي كشور كه نياز به آموزش تكميلي يا به روز رساني اطلاعات خود را دارند مي توانند در دوره شركت نمايند .
  • داوطلبان آزاد مي توانند با ارائه مدرك (گذراندن دوره حسابداري عمومي ) يا مصاحبه و تعيين سطح در دوره ياد شده شركت نمايند .
 
 
 
قابليت هاي اكتسابي بعد از شركت در دوره :

  • توانايي استفاده از سيستمهاي مكانيزه حسابداري با تاكيد بر صدور اسناد و گزارشات مالي و حسابداري حقوق و دستمزد همراه با بكارگيري رايانه جهت اجراي نرم افزارهاي مربوطه .
 
 
 
سر فصل هاي دوره :
- آشنايي با ساختار كلي سيستم پرسنلي و كارت ساعت
- ارتباط بين سيستم پرسنلي و محاسبات حقوق و دستمزد
- ورود اطلاعات پايه در سيستم پرسنلي موثر به محاسبات حقوق ( نرخ ساعت كار، جدول ماليات و انواع استخدام)
- شناسايي و تعريف دواير هزينه حقوق در سازمان و مشخص نمودن محل پرداخت
- شناسايي و معرفي مزاياي مجاز در سازمان مطبوعه (حقوق پايه،حق جذب،حق مقام،اضافه كار و ...)
- شناسايي و معرفي كسور قانوني در سازمان (بيمه،ماليات،مساعده،وام و ...)
- معرفي فرمول جهت محاسبات كلي در سيستم
- تعيين نوع استخدام افراد و نوبت كاري هر كارمند
- اختصاص حكم حقوق براي هر فرد
- ورود اطلاعات كاركرد ماهانه و ساعت اضافه كاري
- محاسبه حقوق و تهيه فيش حقوق
- تهيه ليست حقوق و بيمه ماليات و صدورسند حسابداري با توجه به كدينگ مالي

 
 
 
توضيحات :
-   شركت كنندگاني كه اين دوره را به پايان برسانند، موفق به اخذ گواهينامه مجتمع فني تهران مي‌شوند.


سرفصل های  اظهار نامه مالیاتی

عناوین سر فصل تعداد ساعت
قوانين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماده 104 1
كليه موارد مربوط به معافيتها 1
پروسه رسيدگي به دفاتر قانوني و نحوه اخذ برگ تشخيص و اعتراض 1
توضيح كامل ماده 272 و موارد استفاده از اين قانون در برگه تشخيص مالياتي 1
اجراي پروژه تهيه و تنظيم اظهارنامه مالياتي توسط دانش‌پذيران 5
پرسش و پاسخ 1
تعداد ساعت کل دوره 10
 
 
 
 
 
اهداف آموزشي: :  هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي توسعه مهارتهاي علمي در خصوص نحوه تهيه اظهار نامه مالياتي است كه مي‌تواند به اهداف دولت در دريافت ماليات صحيح كمك كند و از سويي ديگر موسسات و سازمانها با تهيه اظهارنامه مالياتي صحيح و قانوني مي‌توانند از تخفيفات ويژه استفاده كرده و اعتبار كسب كنند
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌  فراگيران اين دوره با قانون تجارت ،نحوه تكميل جداول مربوط به سود وزيان ،ترازنامه و استانداردها آشنا شده و نيز با به كارگيري قوانين مختلف مي توانند يك اظهارنامه استاندارد را تهيه كنند.
 
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :  دانشپذيران رشته حسابداري در مقاطع گوناگون
سرفصل های حسابداری خدماتی

عناوین سرفصل تعداد ساعت
تعاریف و مفاهيم حسابداری (اصول مفروضات تاریخچه حسابداری) 7
گزارشهاي مالي میان دوره ای- و انواع ترازهای آزمایشی 6
آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها (پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن) 8
چگونگي ثبت وقايع مالي شامل صدور سند،  دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر معين و نحوه تحریر دفاتر قانونی 6
حسابداری: وجوه نقد و بانک حسابها و اسناد دریافتنی استهلاک دارایی های ثابت 7
تهيه صورتهاي مالي نهايي، بستن حسابها، سند افتتاحيه، ترازهای آزمایشی 8
اثرات وقايع مالي بر روي فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها 8
تعداد کل ساعت آموزشی 50
 
 
 
اهداف آموزشي:
فراگيران اين دوره پس از كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي، توانايي استفاده از ابزارهاي حسابداري را به صورت كاربردي جهت صدور اسناد، تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات ادواري و نهايي بدست خواهند آورد.
 
 
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌
توانايي در تهيه و تنظيم گزارشات مالي، چگونگي ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر، تهيه تراز آزمايشي تعديل حسابها، تنظيم كاربرگ و بستن حسابها
 فرم مشخصات درس
نام درس : حسابداری صنعتی 1
کد دوره : 40010117 
نام(انگليسي) : Coast Accounting 1 
مدت دوره (ساعت): 50
توانایی دوره : دانش پذيران پس از گذراندن اين دوره ميتوانند با مفاهيم اوليه حسابداري صنعتي و هزينه يابي مرحله اي و سفارش كار آشنا شوند .
توانائي شناسائي – اندازه گيري – طبقه بندي –تلخيص و جمع آوري هزينه ها.
توانائي برآورد بهاي تمام شده محصولات و كالاي ساخته شده.
كنترل هزينه هاي مواد – دستمزد و ساير هزينه هاي توليد .
شرایط شرکت کنندگان: ديپلم يا فارغ التحصيلان دوره حسابدار کاربردي ويژه بازار کار
 
 
سرفصل‌هاي دوره :  
آشنائي با ساختار سيستم حسابداري قيمت تمام شده  
 
هزينه يابي و كنترل مواد و دستمزد  
 
جذب يا تخصيص هزينه هاي سربار ساخت به محصولات و سفارشات  
 
هزينه  يابي سفارش كار  
 
هزينه يابي مرحله اي  
 
هزينه يابي استاندارد  
پرو‍‍ژه  
 
 
سرفصل های حسابداری مالی بازرگانی

عناوین سرفصل تعداد ساعت
نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری 6
تهيه صورتهاي مالي در مؤسسات بازرگاني پس از تعديل حسابهاي مربوطه طي كاربرگ و ثبت تعديلات در    دفاترونحوه بستن حسابهاي مؤسسات بازرگاني 9
آشنايي با استهلاك و داراييهاي ثابت و روشهای محاسبه آن 5
حسابداری موجودي كالا و روشهاي قيمت گذاري آن در سيستمهاي كنترل ادواري و كنترل دايمي موجوديها 7
حسابداري حسابهاي دريافتني و مطالبات مشكوك الوصول 5
حسابداري اسناد دريافتني، سفته، برات و مباحث مربوط به دريافت، وصول و ظهر نويسي 8
کل ساعات آموزشی 40
 
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :
کسانی که حسابداری مالی خدماتی را گذرانده باشند.
 
اهداف آموزشي:
فراگيران اين دوره پس از كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي، توانايي استفاده از ابزارهاي حسابداري را به صورت كاربردي جهت صدور اسناد، تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات ادواري و نهايي بدست خواهند آورد.
 
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌
توانايي در تهيه و تنظيم گزارشات مالي، چگونگي ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر، تهيه تراز آزمايشي تعديل حسابها، تنظيم كاربرگ و بستن حسابها


 
 
سرفصل های حسابداری مکانیزه
 

عناوین سرفصل تعداد ساعت
مروری بر مفاهیم اولیه حسابداری و اهمیت یادگیری سیستم های مکانیزه حسابداری در دنیای امروز 4
تعریف کدینگ حسابداری، آموزش تقسیم بندی حسابها و کدینگ حسابداری 4
آموزش مراحل دفترداری و نحوه ی تنظیم در سیستم های مکانیزه و اصلاح حسابها 4
نحوه ی تهیه ی گزارشات مالی اعم از تراز آزمایشی،تهیه ی سود و زیان و ترازنامه 4
آموزش بستن حسابهای دایمی و صدور سند افتتاحیه سالهای بعد 4
تعداد کل ساعت آموزشی 20
 
 
 
اهداف آموزشي:
تسلط کامل بر نحوه کاربری انواع نرم افزارهای مالی و نحوه استقرار آنها 
 
منابع آموزشی:
سی دی آموزشی نرم افزار رافع
 
حداقل شرايط شركت كنندگان :
دیپلم حسابداری و فارغ التحصیلان دوره حسابداری مالی بازرگانی  
 
مهارت های اکتسابی پس از پایان دوره:
دانش پذیران پس از گذراندن این دوره میتوانند نحوه ی عملکرد نرم افزارهای حسابداری و ارتباط تمامی ساب سیستم ها را فراگیرند.
 
 
سرفصل های مالیات بر ارزش افزوده

عناوین سرفصل تعداد ساعت(عملی و تئوری)
جايگاه ماليات بر ارزش افزوده در جهان
نتايج و ويژگي‌هاي ماليات بر ارزش افزوده
محاسبه و پرداخت آن
3
قانون ماليات بر ارز ش افزوده
وظايف و تكاليف مؤديان
3
قوانين مرتبط محاسبه و ثبت حسابهاي ماليات بر ارزش افزوده 2
تعداد کل ساعت 8
 
 
اهداف آموزشي:
هدف از برگزاري اين كارگاه آموزشي توسعه مهارتهاي علمي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده است كه مي‌تواند به اهداف دولت در دريافت ماليات صحيح كمك كند و از سويي ديگر موسسات و سازمانها با نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده آشنا شوند
 
مخاطبان:
 مديران، كارشناسان، مسئولين مالي و كليه مؤديان مالياتي مؤسسات و سازمان‌ها و كليه فعالان اقتصادي
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌
  فراگيران اين دوره با موضوع ماليات بر ارزش افزوده آشنا شده و پس از طي دوره ياد شده ميتوانند علاوه بر محاسبه ماليات ياد شده در مشاغل مختلف، حسابداري آن را انجام دهند.
 
 


عناوین سرفصل ساعت عملی ساعت تئوری
تعاریف و مفاهيم حسابداری (اصول – مفروضات – تاریخچه حسابداری)   7
گزارشهاي مالي میان دوره ای- و انواع ترازهای آزمایشی   6
آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها (پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن)   8
چگونگي ثبت وقايع مالي شامل صدور سند،  دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر معين و نحوه تحریر دفاتر قانونی   6
حسابداری: وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارایی های ثابت   7
تهيه صورتهاي مالي نهايي، بستن حسابها، سند افتتاحيه، ترازهای آزمایشی   8
اثرات وقايع مالي بر روي فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها   8
نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری   6
تهيه صورتهاي مالي در مؤسسات بازرگاني پس از تعديل حسابهاي مربوطه طي كاربرگ و ثبت تعديلات در دفاترونحوه بستن حسابهاي مؤسسات بازرگاني   9
آشنايي با استهلاك و داراييهاي ثابت و روشهای محاسبه آن   5
حسابداری موجودي كالا و روشهاي قيمت گذاري آن در سيستمهاي كنترل ادواري و كنترل دايمي موجوديها   7
حسابداري حسابهاي دريافتني و مطالبات مشكوك الوصول   5
حسابداري اسناد دريافتني، سفته، برات و مباحث مربوط به دريافت، وصول و ظهر نويسي   8
مروري بر مفاهيم اوليه حسابداري و اهميت يادگيري سيستمهاي مكانيزه حسابداري در دنياي امروز 4  
تعريف كدينگ حسابداري، آموزش تقسيم بندي حسابها و كدينگ حسابداري 4  
آموزش مراحل دفتر داري و نحوه تنظيم در سيستم هاي مكانيزه و اصلاح حسابها 4  
نحوه تهيه گزارشات مالي اعم از تراز آزمايشي، تهيه سود و زيان و ترازنامه 4  
آموزش بستن حسابهاي دايمي و صدور سند افتتاحيه سالهاي بعد 4  
آناليز ساختار سازمان و طراحي كدينگ حسابها و طبقه بندي آن 2 3
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه خريد كالا- اموال و ساير دارائيها(نحوه ارائه و نگهداري اسناد -كنترلهاي داخلي-فرمهاي استانداردو گزارشات مربوطه 3 3
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه فروش- درآمد(كالا،اموال و ساير دارائيها) (نحوه ارائه  نگهداري اسناد-كنترلهاي داخلي- فرمهاي استاندارد گزارشات ) 3 3
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه خزانه داري (دريافت و پرداخت)(نحوه ارائه و نگهداري اسناد-كنترلهاي داخلي-فرمهاي استاندارد گزارشات) 3 3
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه هزينه ها و ساير درامدها 2 1
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه انبار(انواع رسيد انبار و حواله انبار) 3 2
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه حقوق و دستمزد 3 2
نحوه تهيه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده 2 1
مديريت اسنادو مدارك  -بايگاني 3 2
صورتهاي مالي (ترازنامه،سود و زيان و سود و زيان انباشته) 5  
صورتهاي مالي (ترازنامه،سود و زيان و سود و زيان انباشته) 4  
جمع كل ساعت 180
 
سرفصل های حسابداری ویژه بازار کار
اهداف آموزشي:
فراگيران اين دوره پس از كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي، توانايي استفاده از ابزارهاي حسابداري را به صورت كاربردي جهت صدور اسناد، تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات ادواري و نهايي بدست خواهند آورد و در مجموع امور حسابداری یک شرکت بازرگانی آموزش داده می شود.
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌
توانايي در تهيه و تنظيم گزارشات مالي، چگونگي ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر، تهيه تراز آزمايشي تعديل حسابها، تنظيم كاربرگ و بستن حسابها و بطور کلی آموزش انجام امور حسابداری یک شرکت بازرگانی.