آقای حسین طزری

  • 18 آذر , 1395
آقای حسین طزری
مشخصات فردی:
حسین طزری
متولد 1363 / تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
مدرس دروس فتوشاپ، روتوش، AutoCAD، ICDL
سوابق کاری:
عضو انجمن انفورماتیک ایران
عضو انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
عضو نظام سازمان صنفی رایانه ای استان تهران
تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 38