خانم مرجان رضائی

  • 20 مهر , 1398
خانم مرجان رضائی
کارشناسی ارشد حسابداری و دارای کارت مربی گری حسابداری،دارای سابقه تدریس در مراکز فنی مهندسی و مسلط به نرم افزار های حسابداری