مصطفی دستمالچی

  • 21 خرداد , 1398
مصطفی دستمالچی
توانایی تدریس SEO , Ajax , jQuery, Javascript , basiscore , Css , html

مهارت ها:
-مدرس طراحی سایت
-Angulars
-برنامه نویس Scratch
-GTMetrix

مدرس دوره های CIW ( HTML , CSS , Bootstrap , Sass , Less , JavaScript , jQuery ) ، SEO و BasisCore در مجتمع فنی تهران ( شعبه پیروزی و ونک )

طراح وب سایت و برنامه نویسی نمایشگاه مجازی ایران از فروردین ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۳
طراحی وبسایت namayeshgah.com و طراحی وبسایت مشتریان
طراحی ui
منظومه نگاران
از فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴

طراحی پنل کاربری basiscore و توسعه آن مدیر آموزش بخش طراحی وب سایت نمایشگاه دات ای ار از فروردین ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵

مدیریت بخش طراحی این شرکت و آموزش افراد و مدیریت پروژه های طراحی این شرکت برنامه نویس ارشد بخش طراحی منظومه نگاران وب (basisfly) از فروردین ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵

طراحی و پیاده سازی پنل basisfly و کار با sql و mongodb مدرس منظومه نگاران از فروردین ۱۳۹۶ تا حالا

تدریس به کار اموزان
برگزاری کلاس به صورت بوت کمپی jquery,json
برگزاری کلاس به صورت بوت کمپی basiscore
برگزاری کلاس به صورت بوت کمپی GTMetrix
مدرس دوره CIW
مجتمع فنی تهران شعبه پیروزی
از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا حالا

مدرس دوره CIW
مجتمع فنی تهران شعبه ونک
از آبان ۱۳۹۷ تا حالا