استاد سید محمد علی جعفری

  • 9 بهمن , 1396
استاد سید محمد علی جعفری
سیدمحمد علی  جعفری

فوق لیسانس نرم افزار از دانشگاه علوم تحقبقات
استاد دوره های برنامه نویسی C# , Windows based, Web based , ADO .Net , SQL Server
فوق لیسانس نرم افزار
کارشناس نرم افزار در شرکت پویش برق
مدیر اجرایی در شرکت پویش البرز
کارشناس پشتیبانی در شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی  
مشاوره نرم افزار
تولید نرم افزار billing  برای مجتمع های تجاری
مدرس برنامه نویسی
مجتمع فنی تهران