آقای مجتبی زمانی

  • 27 اسفند , 1397
آقای مجتبی زمانی
مقطع کارشناسی : مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی مواد مرکب کامپوزیت مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سوابق کاری:
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران (IPMI) بخش توسعه میادین گازی پارس جنوبی فازهای 17 و 18 
فعالیت در شرکت مهندسی مبین طرح دانش گستر به عنوان کارشناس مکانیک ) 90 - 91 )
فعالیت در شرکت آرمان سنجش گستر فعال در حوزه اسکن سه بعدی قطعات و مهندسی معکوس
فعالیت در شرکت توربین توان گستر ایرانیان ایتکو( به عنوان کارشناس مکانیک )مهندسی معکوس و نقشه کشی صنعتی
مهندسی معکوس قطعات گوناگون در قالب پروژه های کاری 90 - 95

مهارت های نرم افزاری:
 CAD(CATIA)
 CAM(CATIA)
 CAE(CATIA,ABAQUS)
تسلط به محیط های عمومی نرم افزار (CATIA ( Part ، Assembly ، Drafting 
انجام پروژه های مختلف به کمک نرم افزار CATIA از جمله پروژه مربوط به ارگونومی لیفتراک
تسلط به روند مهندسی معکوس به کمک نرم افزار CATIA
تسلط به محیط ابر نقاط در نرم افزار CATIA
تسلط به بخش طراحی سطوح در نرم افزار CATIA
تسلط بر محیط قالبسازی نرم افزار CATIA
تسلط بر نرم افزار تحلیل قالب تزریق پلاستیک Mold Flow
تسلط به نرم افزار ABAQUS و تحلیل سازههای کامپوزیتی در این نرم افزار
آشنایی با نرم افزار MATLAB
آشنایی با نرم افزار mimics
آشنایی با نرم افزار طراحی و ساخت مخازن تحت فشار PV-Elite
آشنایی با هندبوک ASME بخش مخازت تحت فشار
آشنایی با نرم افزار Fluid Flow و انجام پروژه آبرسانی شهر سبزوار به کمک این نرم افزار
تسلط کامل بر (office ( Word ، Excel ، PowerPoint 
تسلط بر GD&T و نقشه کشی صنعتی