بهمن قاسمی

  • 15 آبان , 1395
بهمن قاسمی
بهمن قاسمی
تاریخ تولد : 1347
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ، لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار(دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)
ترجمه و تالیف :
هنرکده سه بعدی 3DSMax 3.0
فتوشاپ 6 تمام رنگی
Front page 2002
Access 2003
مهارتهای هفتگانه ICDL
 تدریس :
 تدریس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی کامپیوتر در دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 33
 تدریس در آموزشگاههای زبان به مدت 1 سال تا سال 9733
 تدریس دوره های مختلف کامپیوتر به مدت 91 سال در آموزشگاهها و موسسات معتبر تهران
 اخذ کارت مربیگری تدریس کامپیوتر از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تدریس دوره های مختلف کامپیوتر شامل :
Adobe Photoshop , Adobe Illustrator, Adobe Indesign,CorelDRAW , Free Hand , ICDL 1و2 AutoCAD ,Internet, Visual Basic, Articulate storyline
 تدریس دوره ICT و ICDL مدیران آموزش و پرورش منطقه 41 و 45 تهران و کارمندان سازمان میراث فرهنگی
 همکاری با شرکتهای بازرگانی در زمینه مکاتبات خارجی
 مدیر آموزش مجتمع فنی تهران )نمایندگی پیروزی( به مدت 3 سال
 همکاری با واحد آموزش مرکز آموزش علمی کاربردی سینا

مجتمع فنی تهران