مینا ابراهیمی

  • 15 آبان , 1395
مینا ابراهیمی
مینا ابراهیمی

تاریخ تولد:25/10/1366

لیسانس مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)با معدل کل 18.54 از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزاربا معدل 18.10 از دانشگاه پیام نور واحد تهران-شمال(شمیرانات)

ارایه مقاله به کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر

آشنایی کامل با office
آشنایی با نرم افزار مجازی سازی vmware workstation 
       Network+
       windows 7
       windows server 2008 Application infrastructure
      windows server 2008 Network infrastructure 
مدرس  ICDL
     
مجتمع فنی تهران