استاد علی اصغر صالحی سلیمان آبادی

  • 18 فروردين , 1398
استاد علی اصغر صالحی سلیمان آبادی

مدارک تحصیلی 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار فارق التحصیل سال 79 دانشگاه آزاد نجف
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار فارغ التحصیل سال 94 دانشگاه  آبادازاد بویین زهرا قزوین
سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامیواحد گرمسار در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار : 6سال
سابقه تدریس در دانشگاه سما ایوانکی مقطع کاردانی 20 ترم
سابقه تدریس در دانشگاه آزاد واحد قیامدشت در دروس کارشناسی کامپیوتر نرم افزار و کاردانی :2ترم
سابقه ی تدریس در مرکز علمی کاربردی سپاه محمد رسول الله (ص) :4سال
استخدام رسمی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
سابقی تدریسدر آموزش و پرورش مقطع هنرستان فنی وکاردانش (دولتی و غیر دولتی ) درمناطق 1 و 6 و 13 و14 و20 رشته ی کامپیوتر :14 سال
و ...