استاد شاهرخ احمدی نسب عمران

  • 15 آبان , 1395
استاد شاهرخ احمدی نسب عمران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) مدرس دوره های ICDL , Microsoft Office 2013 Core & Expert  و بیش از 10 سال سابقه تدریس و 6 سال در مجتمع فنی تهران