عکاسی تخصصی طبیعت

  • 4 آبان , 1395
عکاسی تخصصی طبیعت
عنوان دوره: عکاسی تخصصی طبیعت مجتمع فنی تهران
دپارتمان: سینمای دیجیتال           گروه: -
كد دوره: 121213144                كد پيشنياز: ندارد     طول دوره: 100 ساعت
 
اهداف دوره:
فراگیری فنون و تکنیک های عکاسی طبیعت/ آشنایی با بافت طبیعی و کوهستانی ایران/ برنامه ریزی و اجرای یک برنامه ی عکاسی طبیعت
شرايط شركت كنندگان:
آشنایی ابتدایی به تکنیک های عکاسی
قابليت هاى اكتسابى بعد ازشركت دردوره:
دانشجویان علاوه بر فراگیری فنون و تکنیک‌های عکاسی طبیعت، با بافت طبیعی و کوهستانی ایران آشنا شده و می‌آموزند در چه فصولی به چه مناطقی سفر کرده و از چه مناظری (در بهترین حالت ممکن) به عکاسی بپردازند.
سرفصل هاى دوره:
آشنایی با عکاسی طبیعت و شاخه‌های اصلی آن
تجهیزات تخصصی عکاسی طبیعت و کاربرد آنها
تکنیک‌های عکاسی طبیعت
آشنایی با بافت طبیعی ایران
برنامه ریزی و اجرای یک برنامه عکاسی طبیعت و آمادگی جسمانی
نحوه ویرایش تصاویر در نرم افزار فتوشاپ، آماده سازی و چاپ تصاویر نمایشگاهی
 
مجتمع فنی تهران


مجتمع فنی تهران
"مجتمع فنی تهران"
"مجتمع+فنی+تهران"
"مجتمع"+"فنی"+"تهران"
آموزشگاه شرق تهران 
آموزشگاه فنی
آموزشگاه 
شرق
دوره های تخصصی 
آموزش
مجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهران
مجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهران