سر فصل روتوش عکاسی

  • 4 آبان , 1395
سر فصل روتوش عکاسی
شماره جلسه مباحث نظری کار عملی در کلاس پروژ هفتگی نوع کلاس
سايت كلاس پلاتو
جلسه اول آشنایی با امکانات جدید photoshop CS6 حذف سوزه ی اضافه در بک گراند
ایجاد کادر جدید (crop)
کار با لایه ها در فتوشاپ cs6
تمیز کردن بک گراند *    
جلسه دوم آشنایی با ابزارهای patch-healing brush , حذف جوش ، لک ، ازبین بردن چروک های ریز صورت و گردن کم کردن سن یک مدل میانسال *    
جلسه سوم  آشنایی با ابزار spot healing brush و clone stamp کم کردن چروک های عمیق،خط خنده ،از بین بردن
تیرگی زیر چشم
کم کردن ست یک مدل پیر *    
جلسه چهارم کار با فیلتر های Blur , high pass نرم کردن پوست و حفظ روزنه های پوست روتوش کامل پوست *    
جلسه پنجم کار با Mask , adjusments اصلاح رنگ پوست
تغیر رنگ لباس مدل
تغییر رنگ مو و چشم
برنزه کردن پوست صورت یک سفید پوست *    
جلسه ششم کار با Hue /saturation میکاپ صورت میکاپ صورت *    
جلسه هفتم کار با liqiufy filter/transforam اصلاح فرم بدن / رفع غبغب لاغر کردن سوژه چاق *    
جلسه هشتم کار با curve / level /sharpening filter اصلاح اکسپوز و روشنایی عکس
برطرف کردن نویز
بالا بردن وضوح تصویر
تصحیح رنگ ووضوح تصویر *    
جلسه نهم کار با color rang , mask panel عوض کردن بک گراند عکس       عوض کردن بک گراند *    
جلسه دهم آزمون عملی روتوش کامل عکس        

مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران
"مجتمع فنی تهران"
"مجتمع+فنی+تهران"
"مجتمع"+"فنی"+"تهران"
آموزشگاه شرق تهران 
آموزشگاه فنی
آموزشگاه 
شرق
دوره های تخصصی 
آموزش
مجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهرانمجتمع فنی تهران