استاد صلاحی

استاد صلاحی


دارای سابقه 10 ساله تدریس در موسسات ودانشگاه های مختلف تهران وشعب ونمایندگی های مجتمع فنی تهران

12 بهمن , 1396