آقای سعید نمازیان

آقای سعید نمازیان


ایشان فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد حسابداری میباشند و به نرم افزارهای محتلف مالی(همکاران سیستم،هلو،رافع و اکسل...)تسلط دارند.سوابق ایشان در تالیف کتب حسابداری و مباحث بازرگانی و حسابداری بین الملل شایان ذکر است.

18 آذر , 1395
خانم فریده هاشمی اسکوئی

خانم فریده هاشمی اسکوئی


خانم هاشمی اسکوئی از فارغ التحصیلان ممتاز مقطع لیسانس و فوق لیسانس بوده و دارای سابقه تدریس درخشان در کلیه مباحث حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته،حسابداری مکانیزه و حسابداری ویژه بازار کار میباشند.سابقه تدریس ایشان در دانشگاه آزاد واحد تهران شرق -واحد دماوند- واحد رودهن و پیام نور دماوند شایان ذکر است.

18 آذر , 1395
آقای علیرضا خورشیدیان

آقای علیرضا خورشیدیان


ایشان از فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری بوده و عضو انجمن علمی حسابداری و مدیریت ایران می باشند.سوابق چشمگیر ی در چاپ مقالات علمی و پژوهشی در این زمینه داشته و در برگزاری دوره های حسابداری ویژه بازار کار /مالی خدماتی و مالی بازرگانی با نمایندگی پیروزی همکاری دارند.

18 آذر , 1395