خانم مهتاب زاهد

خانم مهتاب زاهد


کارشناسی ارشد حسابداری و مربی حسابداری سازمان فنی حرفه ای تهران و دارای مدرک مالیاتی و تامین اجتماعی و حسابداری کنگره های آموزش حسابداران تهران

19 خرداد , 1398'
آقای احمدرضا ابطحی

آقای احمدرضا ابطحی


کارشناس ارشد مدیریت گرایش دولتی مهارت کامل در زمینه های مالی امور اداری و منابع انسانی انبار و موجودی کالا اموال و دارائی های ثابت ، حسابداری شرکت های فروش ، حقوق و دستمزد کارکنان و...

19 خرداد , 1398'