سعید حاج صادقی

سعید حاج صادقی


دکترا حسابداری،آشنا با مفاهیم مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی،آشنا با حسابرسی بیمه و حسابرس ارشد مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

25 آبان , 1398'
خانم مهتاب زاهد

خانم مهتاب زاهد


کارشناسی ارشد حسابداری و مربی حسابداری سازمان فنی حرفه ای تهران و دارای مدرک مالیاتی و تامین اجتماعی و حسابداری کنگره های آموزش حسابداران تهران

19 خرداد , 1398'
خانم مرجان رضائی

خانم مرجان رضائی


کارشناسی ارشد حسابداری و دارای کارت مربی گری حسابداری،دارای سابقه تدریس در مراکز فنی مهندسی و مسلط به نرم افزار های حسابداری

20 مهر , 1398'
آقای احمدرضا ابطحی

آقای احمدرضا ابطحی


کارشناس ارشد مدیریت گرایش دولتی مهارت کامل در زمینه های مالی امور اداری و منابع انسانی انبار و موجودی کالا اموال و دارائی های ثابت ، حسابداری شرکت های فروش ، حقوق و دستمزد کارکنان و...

19 خرداد , 1398'