مدیر دپارتمان  مهناز حاج نوروزی

مدیر دپارتمان مهناز حاج نوروزی


مدیر دپارتمان بزرگسالان، با بیش از پانزده سال سابقه تدریس در موسسات و مراکز آموزش عالی از سطوح مبتدی تا پیشرفته

29 بهمن , 1394
استاد مهدیه شیریچیان

استاد مهدیه شیریچیان


کارشناس زبان انگلیسی با 8 سال سابقه ی تدریس

19 دی , 1394
استاد محمد لایقی

استاد محمد لایقی


کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی با بیش از 10 سال سابقه ی تدریس

19 دی , 1394