مصطفی دستمالچی

مصطفی دستمالچی


مهندسی نرم افزار و مدرس دوره طراحی وب

21 خرداد , 1398'
استاد محمدرضا کیکاوسی

استاد محمدرضا کیکاوسی


css , html ,javascript , git , seo on page ,wordpressتسلط کامل به

12 اسفند , 1397'