مصطفی دستمالچی

مصطفی دستمالچی


seo ,ajax ,css,html, sql ,javascriptتسلط کامل و تدریس مباحث

2 مهر , 1397
استاد سید محمد علی جعفری

استاد سید محمد علی جعفری


سیدمحمد علی جعفری فوق لیسانس نرم افزار از دانشگاه علوم تحقبقات استاد دوره های برنامه نویسی C# , Windows based, Web based , ADO .Net , SQL Server فوق لیسانس نرم افزار کارشناس نرم افزار در شرکت پویش برق مدیر اجرایی در شرکت پویش البرز کارشناس پشتیبانی در شرکت توسعه فن آوری اطلاعات دریایی مشاوره نرم افزار تولید نرم افزار billing برای مجتمع های تجاری مدرس برنامه نویسی

9 بهمن , 1396
استاد محمدرضا کیکاوسی

استاد محمدرضا کیکاوسی


css , html ,javascript , git , seo on page ,wordpressتسلط کامل به

2 مهر , 1397