استاد حامد علی پور

استاد حامد علی پور


استاد شبکه های مایکروسافت MCITP 2008 - MCSE 2012 R2

9 بهمن , 1396
جناب آقای ابولحبیب

جناب آقای ابولحبیب


با بیش از 10 سال سابقه تدریس در حوزه شبکه و سخت افزار

9 بهمن , 1396