آقای مجتبی زمانی

آقای مجتبی زمانی


مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی مواد مرکب کامپوزیت مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر-- مقطع کارشناسی : مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

27 اسفند , 1397'
آقای علی کمالی

آقای علی کمالی


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان -کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

26 اسفند , 1397'