خانم ساناز اصفیاء

خانم ساناز اصفیاء


-....کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار -کارشناس هوش تجاری-پروژهای انجام شده پروژه شرکت سینره -پروژه بیمه نوین -پروژه بیمه رازی-پروژه کوبل دارو-تجهیز مدارس کشور

9 بهمن , 1396
استاد شاهرخ احمدی نسب عمران

استاد شاهرخ احمدی نسب عمران


کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) مدرس دوره های ICDL , Microsoft Office 2013 Core & Expert و بیش از 10 سال سابقه تدریس و 6 سال در مجتمع فنی تهران

15 آبان , 1395
مینا ابراهیمی

مینا ابراهیمی


فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر-نرم افزار لیسانس مهندسی کامپیوتر سخت افزار

15 آبان , 1395
احسان مرادی

احسان مرادی


مدیریت پروژه های فناوری، مجازی سازی، داده های بزرگ، ابر رایانه

15 آبان , 1395