آقای احد مسگری سوهانی

آقای احد مسگری سوهانی


لیسانس نرم افزار کامپیوتر با بیش از بیست سال تجربه تدریس در موسسات و مجتمع فنی

19 خرداد , 1398'
آقای مجتبی صمدی

آقای مجتبی صمدی


دارای ده سال سابقه تدریس کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

19 خرداد , 1398'