کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گیتار مقدماتی
1399/01/16شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:002715,000,000
2
گیتار مقدماتی
1399/01/17یکشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:002715,000,000
3
پیانو مقدماتی
1399/01/16شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:002715,000,000