کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد

دانشجو گرامی برای استفاده از ورکشاپ های رایگان تنها با زدن دکمه رزرو در دوره مد نظر می توانید از سمینار استفاده کنید.