کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
سمینار آیلتس و مهاجرت
1397/12/01چهارشنبه 17:00 تا 21:004

دانشجو گرامی برای استفاده از ورکشاپ های رایگان تنها با زدن دکمه رزرو در دوره مد نظر و پر کردن فرم مربوطه می توانید از سمینار استفاده کنید.