کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دوره تخصص کافی شاپ
1397/10/09یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:300آنلاین28,500,000
2
دوره تخصصی کافی شاپ
1397/10/02یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:300آنلاین28,500,000
3
دوره تخصصی باریستا
1397/10/17شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:300آنلاین24,500,000
4
مدیریت و راه اندازی کافه ورستوران و اصول تشریفات
1397/10/27پنجشنبه 13:30 تا 17:300آنلاین18,400,000
5
دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد
1397/10/26چهارشنبه 16:30 تا 20:300آنلاین22,500,000
6
کارگاه صبحانه و برانچ
1397/10/09یکشنبه 10:00 تا 16:00,سه شنبه 10:00 تا 16:000آنلاین16,000,000
7
دوره تخصصی آشپزی ملل
1397/10/13پنجشنبه 10:30 تا 16:300آنلاین37,000,000