کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
دوره تخصصی کافی شاپ (عادی)
1399/07/23چهارشنبه 16:30 تا 20:303239,500,000
2
دوره کافی شاپ تخصصی(فشرده)
1399/07/24شنبه 10:30 تا 15:30,یکشنبه 10:30 تا 15:30,دوشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:30,چهارشنبه 10:30 تا 15:30,چهارشنبه 10:30 تا 15:30,پنجشنبه 10:30 تا 15:30,جمعه 10:30 تا 15:30,شنبه 10:30 تا 15:30,یکشنبه 10:30 تا 15:303239,500,000
3
دوره ی آشپزی ملل
1399/07/09چهارشنبه 09:30 تا 14:306054,500,000
4
باریستا
1399/07/13یکشنبه 16:30 تا 20:303238,000,000
5
مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران
1399/07/24پنجشنبه 10:30 تا 14:304235,500,000
6
دوره تخصصی نوشیدنی های سرد
1399/08/07چهارشنبه 17:00 تا 21:003234,500,000
7
کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ
1399/07/20شنبه 10:30 تا 15:30,دوشنبه 10:30 تا 15:303219,500,000
8
کاست کنترل
1399/08/19دوشنبه 16:30 تا 20:302032,500,000
9
فینگر فود
1399/07/27یکشنبه 10:30 تا 15:302729,500,000
10
ورکشاپ تخصصی شکلات دست ساز
1399/07/24پنجشنبه 17:00 تا 21:00,جمعه 17:00 تا 21:001021,000,000
11
دوره تخصصی هتلداری
1399/08/074038,500,000