کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
مدیریت تخصصی کافی شاپ
1397/02/15شنبه 16:30 تا 20:30,یکشنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:30,پنجشنبه 16:30 تا 20:30,جمعه 16:30 تا 20:3032آنلاین19,500,000
2
دوره مدیریت تخصصی کافی شاپ
1397/02/06پنجشنبه 13:30 تا 17:30,جمعه 11:00 تا 15:0032آنلاین19,500,000
3
مدیریت و راه اندازی کافه و رستورانو اصول تشریفات
1397/01/30پنجشنبه 12:30 تا 17:3036آنلاین16,000,000
4
آشپزی ملل
1397/02/28جمعه 11:00 تا 17:0032آنلاین28,000,000
5
تهیهوسروحرفه ای نوشیدنی های سرد
1397/02/05چهارشنبه 15:00 تا 21:0032آنلاین16,000,000
6
دوره تخصص کافی شاپ
1397/01/26یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3032آنلاین19,500,000
7
دوره تخصصی باریستا
1397/02/08شنبه 10:30 تا 20:30,یکشنبه 10:30 تا 20:30,دوشنبه 10:30 تا 20:30,سه شنبه 10:30 تا 20:30,چهارشنبه 10:30 تا 20:30,پنجشنبه 10:30 تا 20:30,جمعه 10:30 تا 20:3032آنلاین22,500,000
8
دوره تخصصی باریستا
1397/02/08شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:3032آنلاین22,500,000
9
کارگاه صبحانه و برانچ
1397/02/20پنجشنبه 13:30 تا 17:30,جمعه 11:00 تا 15:00014,500,000