کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
کاست کنترل
1398/07/30یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30آنلاین28,500,000
2
فینگر فود
1398/07/30یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30آنلاین27,000,000
3
دوره تخصصی هتلداری
1398/07/2980آنلاین31,500,000