کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1397/01/31جمعه 09:00 تا 13:00110آنلاین17,000,000
2
گریم سینمایی
1396/12/28شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0040آنلاین17,250,000
3
عکاسی دیجیتال
1397/02/11یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00110آنلاین17,000,000
4
عکاسی دیجیتال
1397/01/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00110آنلاین17,000,000
5
روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)
1397/01/28یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:0045آنلاین6,900,000
6
Edius
1397/01/23پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین6,500,000
7
After Effect
1397/01/31جمعه 08:00 تا 13:0078آنلاین14,600,000
8
Maya
1397/01/29شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:0040آنلاین6,500,000