کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1398/06/11شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00110آنلاین21,950,000
2
روتوش عکاسی
1398/06/27شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0045آنلاین9,720,000
3
گریم متعادل سازی
1398/06/31یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین27,270,000
4
Edius
1398/06/28پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین8,610,000
5
پریمیر
1398/06/08جمعه 09:00 تا 13:0048آنلاین10,450,000
6
After Effect
1398/06/21پنجشنبه 09:00 تا 13:0078آنلاین18,150,000
7
مایا مقدماتی
1398/06/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0063آنلاین16,390,000
8
مایا پیشرفته
1398/06/28پنجشنبه 09:00 تا 13:00120آنلاین19,850,000