کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روتوش عکاسی
1398/08/22شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0045آنلاین9,720,000
2
گریم متعادل سازی
1398/08/20شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0054آنلاین27,270,000
3
Edius
1398/08/16پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین8,610,000
4
مایا مقدماتی
1398/08/23پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0063آنلاین16,390,000
5
مایا پیشرفته
1398/08/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00120آنلاین19,850,000
6
پوست و زیبائی
1398/08/11شنبه 14:00 تا 17:00,دوشنبه 14:00 تا 17:0060آنلاین27,000,000
7
پریمیر
1398/08/23پنجشنبه 09:00 تا 12:0078آنلاین10,450,000
8
After Effect
1398/08/17جمعه 09:00 تا 12:0078آنلاین8,600,000