کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
پریمیر
1399/07/03پنجشنبه 16:00 تا 19:004813,400,000
2
After effect
1399/07/04جمعه 9 تا 127823,500,000
3
عکاسی دیحیتال
1399/07/13یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:00110آنلاین25,000,000
4
Edius
1399/07/03پنجشنبه 13:00 تا 18:003611,000,000
5
Mayaمقدماتی
1399/07/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006319,500,000
6
maya پیشرفته
1399/07/10پنجشنبه 09:00 تا 13:0012022,500,000