کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روتوش عکاسی
1398/04/27پنجشنبه 09:00 تا 13:0045آنلاین9,720,000
2
گریم متعادل سازی
1398/04/27یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین27,270,000
3
پوست و زیبائی
1398/04/27پنجشنبه 09:00 تا 14:0060آنلاین27,000,000
4
Edius
1398/04/27پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین8,610,000
5
پریمیر
1398/04/28جمعه 09:00 تا 13:0048آنلاین10,450,000
6
After Effect
1398/04/27پنجشنبه 09:00 تا 13:0048آنلاین18,150,000
7
مایا مقدماتی
1398/04/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0063آنلاین16,390,000
8
مایا پیشرفته
1398/04/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00120آنلاین19,850,000
9
عکاسی دیجیتال
1398/04/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00110آنلاین21,950,000