کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روتوش عکاسی دیجیتال(فتوشاپ)
1397/03/29یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:0045آنلاین6,900,000
2
عکاسی دیجیتال
1397/04/06شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00110آنلاین19,000,000
3
روتوش عکاسی دیجیتال
1397/03/06یکشنبه 13:00 تا 16:00,سه شنبه 13:00 تا 16:0045آنلاین7,700,000
4
EDIUS
1397/04/07پنجشنبه 13:00 تا 18:0030آنلاین7,080,000
5
پریمیر
1397/04/07پنجشنبه 17:00 تا 21:0048آنلاین9,500,000
6
AFTER EFFECT
1397/04/08جمعه 08:00 تا 13:0040آنلاین6,500,000
7
MAYA
1397/04/09شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0040آنلاین6,500,000
8
عکاسی دیجیتال
1397/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00110آنلاین19,000,000