کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گریم متعادل سازی
1399/01/16شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0054آنلاین27,270,000
2
Edius
1399/01/21پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین8,610,000
3
مایا مقدماتی
1399/01/22پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0063آنلاین16,390,000
4
مایا پیشرفته
1399/01/21پنجشنبه 09:00 تا 13:00120آنلاین19,850,000
5
پریمیر
1399/01/21پنجشنبه 15:00 تا 18:0048آنلاین10,450,000
6
After Effect
1399/01/22جمعه 09:00 تا 12:0078آنلاین18,150,000