کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
عکاسی دیجیتال
1398/02/07شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00110آنلاین21,950,000
2
عکاسی دیجیتال
1398/02/18شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00110آنلاین21,950,000
3
روتوش عکاسی
1398/03/30پنجشنبه 09:00 تا 13:0045آنلاین9,720,000
4
گریم متعادل سازی
1398/03/16یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0054آنلاین24,800,000
5
پوست و زیبائی
1398/03/30پنجشنبه 09:00 تا 14:0060آنلاین22,500,000
6
Edius
1398/03/30پنجشنبه 13:00 تا 18:0036آنلاین8,610,000
7
پریمیر
1398/02/13جمعه 09:00 تا 13:0048آنلاین10,450,000
8
After Effect
1398/02/12پنجشنبه 12:00 تا 16:0048آنلاین18,150,000
9
مایا مقدماتی
1398/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0040آنلاین16,390,000
10
مایا پیشرفته
1398/03/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00120آنلاین19,850,000
11
عکاسی دیجیتال
1398/04/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00110آنلاین21,950,000