کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Microsoft ASP.Net MVC
1397/01/18یکشنبه 13:00 تا 18:00,سه شنبه 13:00 تا 18:0060آنلاین6,690,000
2
C# Programming
1397/01/24جمعه 08 تا 1360آنلاین6,300,000
3
Web Client Development
1397/01/31جمعه 08 تا 1330آنلاین3,460,000
4
Java Mobile Programming for Android
1397/02/16یکشنبه 09 تا 12,سه شنبه 09 تا 1250آنلاین7,200,000
5
آموزش طراحی و مدیریت وب سایت به کمک وردپرس
1397/01/24جمعه 08:00 تا 13:0050آنلاین5,000,000
6
Dynamic web site makeover with PHP and MYSQL
1397/01/20شنبه 08 تا 13,دوشنبه 08 تا 1342آنلاین6,950,000
7
Pack web design
1397/02/28جمعه 13 تا 18155آنلاین18,900,000
8
بهینه سازی برای موتورهای جستجو در اینترنت
1397/01/27شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 2130آنلاین4,410,000
9
Web Design I
1397/02/28جمعه 13 تا 1806,650,000