کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
pack web design
1399/03/18یکشنبه 16 تا 19,سه شنبه 16 تا 1915030,000,000
2
c# programming
1399/02/28یکشنبه 17 تا 21,سه شنبه 17 تا 21609,500,000
3
java
1399/01/28پنجشنبه 9 تا 13,جمعه 9 تا 135011,500,000
4
java advanced
1399/03/04یکشنبه 19 تا 21,سه شنبه 19 تا 215014,520,000
5
phytonآنلاین
1399/02/26پنجشنبه 13 تا 18,جمعه 13 تا 1830آنلاین8,000,000
6
PHP 7 my SQl web development
1399/03/22پنجشنبه 09:00 تا 13:006014,200,000
7
c++
1399/03/22پنجشنبه 16:00 تا 18:00,جمعه 16:00 تا 18:00609,300,000
8
پایتون
1399/03/22پنجشنبه 13:00 تا 16:00,جمعه 13:00 تا 16:006011,500,000
9
SEO
1399/03/25یکشنبه 20:00 تا 22:00,سه شنبه 20:00 تا 22:00,پنجشنبه 20:00 تا 22:004512,400,000
10
WORDPRESS
1399/03/09جمعه 13 تا 18549,300,000