کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Microsoft ASP.NET MVC
1398/01/27یکشنبه 13:00 تا 18:00,سه شنبه 13:00 تا 18:0060آنلاین8,700,000
2
Web Design I
1398/01/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0070آنلاین7,450,000
3
Web Design II
1397/12/29شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:00447,500,000
4
Web Design III
1397/12/24جمعه 08:00 تا 13:005811,000,000
5
PHP & My SQL Web Development
1398/01/30جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین10,400,000
6
Wordpress & Woocommerce Essential Training
1398/01/30جمعه 09:00 تا 13:0045آنلاین7,150,000
7
بهینه سازی موتور های جستجو
1398/01/30جمعه 09:00 تا 13:00305,550,000
8
Java SE 8.0 Programing
1397/12/10جمعه 09:00 تا 13:0050آنلاین8,600,000
9
Pack Web Design
1398/01/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00172آنلاین23,500,000
10
C# Windows Applications
1398/01/30جمعه 13:00 تا 18:0050آنلاین7,400,000
11
# C
1398/01/31شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0060آنلاین6,900,000