کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
HardWare
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:0051آنلاین5,940,000
2
Installing and Configuring Windows10 )70697)
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:0042آنلاین6,800,000
3
Installation stroge and compute with Windows Server 2016)70-740(
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:0051آنلاین9,240,000
4
Networking wit Windows Server2016)70741(
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:0054آنلاین10,000,000
5
Identiy wite WindowseServer2016(70-742(
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:0054آنلاین9,300,000
6
MCSA Package2016
1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00230آنلاین36,000,000
7
CCNA R&S
1398/09/29جمعه 12:00 تا 16:0066آنلاین12,500,000
8
CCNP Route
1398/09/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0060آنلاین15,400,000
9
CCNP Switch
1398/09/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0042آنلاین11,000,000
10
CCNP Tshoot
1398/09/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0024آنلاین5,500,000
11
CCNP PACK
1398/09/29جمعه 12:00 تا 16:00100آنلاین23,500,000
12
network+
1398/09/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0030آنلاین3,600,000
دوره های تربیت متخصصان ارشد شبکه یا    Microsoft Certified Solutions Expert :      MCSE 2012 R2
با توجه به گسترش روز افزون شبکه های کامپیوتری، نیاز سازمان های دولتی و غیر دولتی به متخصصانی که بتوانند شبکه های کامپیوتری را طراحی پیاده سازی و مدیریت نمایند کاملاً محسوس می باشد.
از این رو دانش پذیرانی که می خواهند در این رشته تخصص بگیرند باید ابتدا دوره Network را سپری کنند که در این دوره با مفاهیم کلی شبکه آشنا شده و قادر به طراحی و راه اندازی و پیاده سازی یک شبکه بصورت فیزیکالی در درون یک ساختمان میگردند.
سپس برای مدیریت شبکه راه اندازی شده می بایستی دوره Configuring Windows 8.1 با کد آزمون بین المللی  687-70  را طی کنند تا بتوانند شبکه های WorkGroup  را مدیریت کنند.
بعد از گذراندن دو دوره Network و Configuring Windows 8.1 دانش پذیران آمادگی لازم جهت آموزش دوره های مدیریت شبکه های مبتنی بر سرور را پیدا کرده که با گذراندن سه Course از دوره های سرور مایکروسافت با کد آزمون های بین المللی 410-70  , 411-70   , 412-70 دانش پذیران قادر خواهند بود پس از موفقیت در آزمون های ذکر شده مدرک MCSA مایکروسافت رابگیرند.بعد از گرفتن مدرک MCSA با گذراندن دو  Course  دیگر از دوره های سرور مایکروسافت یعنی 413-70 و 414-70 دانش پذیران قادر خواهند بود پس از موفقیت در آزمون بین المللی مدرک MCSE  را دریافت نمایند