دور های زبان که در مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان برگزار می شود، بر اساس متد American English File است و در سطح های Elementary، Intermediate، Pre-Intermediate و Upper Intermediate برگزار می شود. همچنین به منظور راحتی دانشجویان عزیز، زمانبندی کلاس ها بر اساس هماهنگی تعیین می گردد و هزینه ای بابت تعیین سطح دریافت نمی شود.

سرفصل دوره آموزش Pre-Intermediate 1

کتاب pre- intermediate دارای 12درس است که به 3 ترم تقسیم شده و در هر ترم 4 درس تدریس داده میشود.
این کتاب در بالا بردن سطح انگلیسی شما در زمینه های دستور زبان، مکالمه و ... کمک میکند.

Goals of the book

It learns students how to

 • Communicate as a tourist
 • Talk about likes and dislikes
 • Ask for things in a hotels
 • Talk about food and it’s variety
 • Talk about appearance of the people and clothes
 • Write letters in different subjects like invitation, apology and complaint and…

اهداف کتاب:

مواردی که این کتاب به دانشجویان می آموزد:

 • ارتباط برقرار کردن به عنوان گردشگر
 • صحبت کردن در مورد علاقه مندی ها
 • درخواست در مورد امور مورد نیاز در هتل
 • صحبت در مورد خوراک و تنوع آن
 • صحبت در مورد ظاهر افراد و پوشش
 • نوشتن نامه در موضوعات مختلف مانند دعوت، عذرخواهی، شکایت و...

The grammar structure of this book

 • Past simple with more attention in irregular verbs
 • Present perfect (positive, negative and question form)/ with yet, just, already, for, since/. Present/ past, passive Past continuous First and second conditional phrases Will/ going to (predictions)
 • Have to/ must/ should
 • Difference between present perfect and past simple Possessive pronouns

Prerequisite for this book

Before study pre- intermediate book, it’s necessary for you to know completely about present and past tenses and their usages in your communicates. You have to know about spelling simple words and some points in pronunciation, for example the difference between the pronoun citation of “live” and “leave” also you have to improve your vocabulary and know at least some necessary words about every subjects.

قبل از مطالعه کتاب pre- intermediate، دانستن زمان حال ساده و گذشته ساده و کاربرد ساده آن ها در ارتباطات ضروری است. شما باید در مورد تلفظ ساده کلمات و برخی نکات مربوط به آن اطلاعات داشته باشید. برای مثال دانستن تفاوت در تلفظ دو کلمه “Live” و “Leave”. همچنین شما باید دایره لغات خود را تا حد دانستن کلمات ساده در مورد هر موضوعی بالا ببرید.