مروری بر مفاهیم اولیه حسابداری و اهمیت یادگیری سیستم های مکانیزه حسابداری در دنیای امروز
تعریف کدینگ حسابداری، آموزش تقسیم بندی حسابها و کدینگ حسابداری
آموزش مراحل دفترداری و نحوه ی تنظیم در سیستم های مکانیزه و اصلاح حسابها
نحوه ی تهیه ی گزارشات مالی اعم از تراز آزمایشی،تهیه ی سود و زیان و ترازنامه
آموزش بستن حسابهای دایمی و صدور سند افتتاحیه سالهای بعد