1. آشنایی مختصر با ساز پیانو و نحوه نشستن بر روی صندلیآشنایی مختصر با ساز پیانو و نحوه نشستن بر روی صندلی
 2. نحوه درست قرار گرفتن انگشتان و یاد گیری اسامی نت ها به زبان فرانسه و انگلیسی
 3. یادگیری ارزش زمانی  و شکل نت ها و ضرب
 4. یادگیری نت خوانی کلید سل
 5. شروع تمرینات ابتدایی برای انگشتان دست چپ و راست
 6. اجرای یک ملودی ساده
 7. تمرین مقدماتی برای آمادگی انگشتان دست چپ و راست
 8. آمادگی برای شمارش ضرب ها و کار با مترونوم
 9. تمرین مقدماتی سلفژ
 10. یادگیری نت خوانی کلید فا
 11. اجرای یک ملودی ساده با کلید سل و فا...
 12. جلسه مرور و پرسش و پاسخ
 13. شروع تمرین روی یک کتاب ملودیک
 14. آمادگی نشستن برای اجرای اتدهای مکانیکی یا اونیسون
 15. معرفی یک کتاب اتود برای چابکی و سرعت انگشتان
 16. تمرین بر روی کتاب اتود اونیسون
 17. اجرای یک ملودی نیمه حرفه ای
 18. آشنایی با چند سبک متداول و معروف در موسیقی
 19. ادامه نوازندگی کتابهای اونیسون و ملودیک
 20. دوئت با استاد
 21. تمرینهای آشنایی با شخصیت برخی آکوردها
 22. یادگیری اجرای آکوردها به صورت شکسته
 23. اجرای یک قطعه کوتاه کلاسیک
 24. آشنایی با گام ها
 25. اجرای گام نوازی
 26. ادامه تمرینهای اتودهای ملودیک و اونیسون
 27. شروع کتایهای مربوط به تئوری موسیقی
 28. شرح مختصر در مورد دورانهای موسیقی
 29. تمرینات برای اجرای حرکات آینه وار برای دست چپ و راست
 30. اجرای یک قطعه در یکی از گامهای موسیقی مدرن
 31. آشنایی با سازهای ارکستر
 32. آکورد شناسی
 33. آموزش نوشتن یک ملودی ساده
 34. وزن خوانی