اصطلاحات اولیه شبکه

  • 25 آذر , 1397
  • 485 نفر
  • کد خبر 100068
اصطلاحات اولیه شبکه

مدل مرجع OSI

، مدل مفهومی شامل 7 لایه میباشد که برای ارتباطات شبکه ای طراحی شده است و برای برقراری ارتباط و ایجاد یک شبکه و انتقال داده در بستر شبکه، دیتا باید از این 7 لایه عبور کند.

 

 

این مدل یک مدل مرجع است که عملیاتی نشد و پروتکل های دیگر می توانند مبتنی بر این مدل کار کنند همانند : TCP/IP


 آدرس IP

شناسه ای است که به دستگاه های متصل به اینترنت یا شبکه های درحال استفاده از اینترنت از طریق سرویس دهنده ی اینترنت یا ISP اختصاص داده می شود.

یک آدرس IPv4 از چهار بخش تشکیل شده است، که هر کدام شامل سه عدد است و هر کدام از این دسته اعداد به وسیله یک نقطه از یکدیگر جدا می شوند. هر کدام از این اعداد می توانند از 0 تا 255 باشند.