مسیر های موجود برای دوره های برنامه نویسی

  • 22 اسفند , 1395
  • 770 نفر
  • کد خبر 100009
مسیر های موجود برای دوره های برنامه نویسی
    مسیر های موجود برای دوره های برنامه نویسی
     1-  اگر بلافاصله وارد بازار کار میخواهید شوید
    a.  برای یادگیری Desktop Application ترم پنجم را ثبت نام کنید ADO.NET
    b.  برای یادگیری Web Application ترم ششم را ثبت نام کنید ASP.NET Web Application
    2-  اگر مقدار زمان بیشتری دارید ( به اندازه 2 ترم )
    a.  برای یادگیری Desktop Application ترم چهارم و پنجم را ثبت نام کنید Windows Form Application  و ADO.NET
    b.  برای یادگیری Web Application ترم پنجم و ششم را ثبت نام کنید ADO.NET و ASP.NET Web Application
     3-  اگر مقدار زمان بیشتری دارید ( به اندازه 3 ترم )
     a.  ابتدا دوره سوم SQL Server را ثبت نام کنید و سپس مثل مرحله قبل عمل کنید.
     4-  اگر مقدار زمان بیشتری دارید ( به اندازه 4 ترم )  
     a.  دوره دوم Foundation 1 را ثبت نام کنید تا با کد های حرفه ایی تری در سی شارپ آشنا شوید .
     5-  اگر مقدار زمان بیشتری دارید ( به اندازه 5 ترم )  
      a.  دوره اول – اصول برنامه نویسی با دات نت را ثبت نام کنید تا از ابتدا به درستی وارد این مسیر بشوید .
                   
در مورد انتخاب های بالا به این شرط که با تعهد خود دانشجو باشد که زمان بیشتری باید برای مطالعه و تمرین در کلاس و در طول هفته اختصاص دهد - تا بتواند بصورت فشرده به کلاس برسد.
      نویسنده :سروش صدر
          مجتمع فنی تهران
 
     دوره های برنامه نویسی

        دوره های طراحی وب


در مجتمع فنی تهران نمایندگی پیروزی